• Jesteś HR BP i chcesz potwierdzić swój profesjonalizm?

  Weź udział w konkursie!

 • Chcesz pełnić funkcję HR BP?

  Weź udział w konkursie!

 • Chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie wspierania biznesu?

  Weź udział w konkursie!Finał III edycji konkursu HR Business Partner już za nami.

8 grudnia podczas konferencji HR Przy Kawie, odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom.
Uczestnicy konkursu zmagali w trzech etapach: test online, warsztaty, prezentacje case study. Podsumowując wszystkie etapy konkursu jury przyznało 3 nagrody oraz dwa wyróżnienia.Akademia Wiedza i Praktyka oraz Stowarzyszenie PSTD zaprasza do udziału w konkursie

TOP HR Business Partner 2016 

Finał konkursu:  8 grudnia 2016, Warszawa

Celem konkursu jest propagowanie nowoczesnego podejścia do funkcji HR w organizacji, budowanie wizerunku HR, jako realnego partnera w biznesie, a także edukowanie środowiska, co do zadań jakie stoją przed HR Business Partnerami.

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Wiedza i Praktyka wraz z Polskim Stowarzyszeniem Szkoleń i Rozwoju PSTD.

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które aktualnie zajmują stanowisko HR BP lub uważają, że pełnią taką rolę w swojej organizacji. Zapraszamy również osoby, które są w procesie transformacji tradycyjnej funkcji HR na Partnera Biznesowego, a także takie, które chcą zbadać na ile są gotowe do podjęcia się takiej funkcji w organizacji.

 

 • TEST WIEDZY

  Głównym celem etapu pierwszego jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy uczestnika konkursu oraz wyodrębnienie półfinalistów.

  Uczestnicy wypełniają test online składający się z 21 pytań wielokrotnego wyboru.

  Test jest dostępny na stronie internetowej konkursu i może być wypełniony przez uczestnika konkursu tylko raz.

  Wybieramy minimum 25 osób z najlepszymi wynikami.

  Pierwszy etap konkursu rozpocznie się  30 czerwca 2016 r.  i zostanie zakończony poprzez zamknięcie dostępu do testu 16 września 2016 r.

  Wszystkie osoby biorące udział w pierwszym etapie konkursu, drogą elektroniczną otrzymają wyniki swojego testu wraz z informacją odnośnie obszarów do rozwoju oraz zaproszeniem do bezpłatnego udziału w konferencji „HR BP przy kawie”.

 • WARSZTATY

  W ramach drugiego etapu konkursu uczestnicy wezmą udział w jednym z czterech warsztatów. Wyboru tematu warsztatu dokonają sami uczestnicy tak, aby odpowiadał on ich rzeczywistym potrzebom.

  Podczas zajęć opracowane zostaną Indywidualne Plany Działań Wdrożeniowych według przyjętego standardu.

  Ocenie podlegać będzie realizacja wspomnianego Planu Działań po upływie miesiąca od zakończenia zajęć. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie raportów przygotowanych przez każdego z uczestników zgodnie z przyjętym wzorem.

  Drugi etap konkursu rozpocznie się 1 października 2016  r. i zostanie zakończony 15 listopada 2016 r.

  Uczestnicy II etapu konkursu otrzymają informację zwrotną na temat uzyskanej oceny oraz informację o zakwalifikowaniu się do finału konkursu. Do finału może przejść maksymalnie 10 osób z największą liczbą uzyskanych punktów.

 • PREZENTACJE CASE STUDY

  Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prezentacji dotyczącej zrealizowanego przez nich projektu w obszarze HR Business Partneringu.

  Prace będą prezentowane przed jury konkursu  24 listopada 2016 r.

  Jury wyłoni trzy najlepsze projekty.

  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 grudnia 2016 r.  podczas konferencji „HR BP przy kawie”, gdzie laureaci zaprezentują swoje projekty.

  Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, statuetki  oraz nagrody rzeczowe.

Partnerzy i patroni konkursu:

Mecenas konkursu

Partnerzy merytoryczni

Sponsorzy

Patroni medialni

Lokalizacja i dojazd

Konkurs TOP HR Business Partner 2016

8 grudnia 2016 r.

Warszawa

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Telefon komórkowy: 660 40 41 62

Telefon: 22 429 41 62

Faks: 022 518 27 50 (51)